Crowdfunding innebär att ett flertal privatpersoner går ihop och investerar i ett projekt, en idé eller en produkt i utbyte mot en procentuell avkastning på sin investering.

Många Fastighetsprojekt, Kommersiella bolag och Sociala företag kan idag inte bli av eller utvecklas på grund av bristande finansiering samtidigt som stora mängder kapital söker efter attraktiva avkastningsnivåer och intressanta verksamheter.

För att lösa denna problematik grundades Crowdfunding4you. Europas första crowdfunding-tjänst att erbjuda fastighetsprojekt, företagsprojekt och projekt inom socialt entreprenörskap under samma tak.

Varför vi gör det, är enkelt att svara på. Vi vill helt enkelt att du som investerar ska hitta ett projekt för just dig och få en hög avkastning på dina villkor!

Hos Crowdfunding4you erbjuder vi både Aktiebaserad och Lånebaserad crowdfunding.

 

Aktiebaserad Crowdfunding

1. Utforska

Börja med att leta efter ett företag som du tror på och vill placera ditt kapital i.

2. Investera

När du hittat ett företag som du gillar väljer du hur mycket kapital du vill investera.

3. Följ

Via Crowdfunding4you får du sedan löpande information om verksamheten du valt att investera i.

4. Avkastning

Avkastning skapas genom, utdelning, försäljning eller inlösen av aktier.

 

Lånebaserad Crowdfunding

1. Utforska

Börja med att leta efter ett fastighetsprojekt som du tror på och vill placera ditt kapital i.

2. Investera

När du hittat ett fastighetsprojekt som du gillar väljer du hur mycket kapital du vill investera.

3. Följ

Via Crowdfunding4you får du sedan löpande information om fastighetsprojektet du valt att investera i.

4. Avkastning

Avkastning skapas genom återbetalning av lån jämte ränta.

 

Läs mer om crowdfunding i Sverige i Statens Offentliga Utredning SOU 2018:20

Fastigheter

Företag

Socialt entreprenörsskap