Alla investeringar innebär risk. Hela eller delar av investeringen kan gå förlorad.

Crowdfunding4you.se tar inget ansvar för projekten på sidan, utan är en plattform där projektägare och investerare kan mötas. Crowdfunding4you.se följer den definition av crowdfundingplattform som anges i Statens Offentliga Utredning sou 2018:20:

“Ett plattformsföretag vars inriktning är andelsbaserad eller lånebaserad gräsrotsfinansiering är att betrakta som en förmedlande mellanhand som ger stöd till kapitalsökande och finansiärer så att finansiella kontrakt kan upprättas mellan parterna, och transaktioner dem emellan kan genomföras eller i vart fall underlättas”
Statens Offentliga utredning sou 2018:20

 

Vilka risker finns det för dig som långivare?
Riskerna varierar och det är upp till dig som långivare att själv bilda dig en uppfattning om hur stora dessa kan vara.

Konkurs
Allt kan hända och även det mest seriösa företaget med de bästa intentionerna kan råka ut för oförutsedda händelser, därav den höga räntan. På grund av detta görs en ordentlig genomlysning av bolagen som annonserar sina projekt på plattformen. Om en konkurs skulle inträffa kan hela eller delar av investering gå förlorad.

Marknadsrisk
Marknaden går upp och ned och påverkar normalt sett värdet på projektet och därmed också säkerheten. Ha alltid detta i åtanke när du vill låna ut kapital och vad din riskvillighet är med ditt kapital. Ett redan utsålt projekt har normalt sett mindre risk än ett projekt som kanske kommer säljas under andra marknadsförutsättningar framöver.

Ingen insättningsgaranti
Kapital som lånas ut genom direktavtal med fastighetsbolagen är inte skyddat av insättningsgarantin.

Begränsad belåningsgrad
I normala fall rekommenderas en så låg belåningsgrad som möjligt för att minska riskerna för långivarna vilket i vissa fall kan leda till en lägre ränta. Den normala belåningsgraden för projekt som annonserar på portalen är 85 procent.

Nystartade bolag
Bolagen är ofta relativt nystartade vilket inte är ovanligt. Moderbolag sätter ofta upp ett nytt bolag för varje projekt, bland annat för att det är enklare att sälja fastigheter i bolagsform. Detta leder till begränsad historik om bolaget bakom projektet. På grund av den ofta begränsade historiken är det ibland svårt att bedöma ledningens kompetens och erfarenhet om de inte kan lämna referensobjekt sedan tidigare.

Risker med aktieköp
För att investeringen skall få positivt utfall krävs att aktien stiger i värde.

Påverkan
Risken finns alltid att majoritetsägare och investerarens intressen inte är samma. Som liten aktieägare har du ingen möjlighet att påverka. Därför öppnar Crowdfunding4you.se ett holding bolag som köper in sig i de bolag som visas på sidan. Detta gör att vi får en starkare röst och vi kan påverka företagen i rätt riktning.

Utspädning
Om ett kapitalbehov skulle uppstå i Bolaget, kan man besluta om ytterligare nyemissioner. Bolagets befintliga aktieägares proportionella ägande och röstandel kan då komma att minska om man inte har kapital att fortsätta investera.

Värdet av aktien vid en andrahandsförsäljning
Aktier på de bolag som finns på Crowdfunding4you.se är vanligtvis inte noterade på någon marknadsplats. Detta gör det svårt eller omöjligt att sälja innan en notering. Priset vid en försäljning kan vara lägre än vid köp.