Var med och skapa nästa Microsoft, Ikea eller Volvo!

Alla företag har någon gång startat med en stark entreprenörskraft och brist på kapital. Nu kan du vara med och skapa möjligheterna till utveckling av nästa storföretag. Entreprenörerna behöver din input – bidra till en gemensam insats och se din investerings framgång växa. Bli en aktiv aktieägare med rösträtter redan idag!

Enligt SCB överträffade industriföretagen sina prognoser för investeringarna 2017 och de landade på 72,3 miljarder kronor (i löpande priser). Det är cirka 3 miljarder mer än prognosen från SCBs oktoberenkät. Volymförändringen är en ökning på 4 procent jämfört med 2016. För 2018 ligger prognosen på 70 miljarder (i löpande priser). Läs mer hos SCB om statistiken.