Nu kan du också investera i fastigheter!

Bygg din ekonomiska framtid med säkerställda fastighetslån. Crowdfunding4you.se är en plattform för dig som vill placera ditt kapital direkt i fastigheter, utan krångliga avgiftsstrukturer och mellanhänder. Här kan du som investerare, genom att gå ihop med andra, investera i projekt du tror på och samtidigt få en bra avkastning på ditt kapital.

 

 

243 av Sveriges 290 kommuner rapporterar att de har bostadsbrist 2018. Behovet av nya bostäder fram till 2025 beräknas vara 600 000 de närmsta nio åren varav en större del, drygt 320 000, beräknas behövas redan 2020. Detta innebär att det behöver byggas drygt 80 000 bostäder bara under de nästkommande fyra åren.

Läs mer hos Boverket  och se Boverkets film om bostadsbehovet i Sverige.