Känn delägarkraften – investera och se din investering göra skillnad på riktigt!

Nu kan påverka och skapa samhällsnytta genom delägarkraft i Socialt entreprenörskap. Som delägare kan du bidra med stora värden och välja att aktivt bidra med kunskap och nätverk för att ge input om hur verksamheten kan utvecklas.

Utvecklingen av sociala företag (SF) har stöd från EU-kommissionen. Främst genom SBI (Social Business Initiative) som lanserades 2011 och som syftar till att främja utvecklingen av socialt företagande. Men även genom kommissionens arbete med social innovation (SI). EU kommissionen förklarar att: ”social innovations are new ideas that meet social needs, create social relationships, and form new collaborations. These innovations can be products, services, or models addressing unmet needs more effectively”. 

Idag finns det i Sverige omkring 350 arbetsintegrerade sociala företag i Sverige, med cirka 3 500 anställda och 9 000 sysselsatta. Läs mer hos Europeiska kommissionen.

 

1. Leta ändamål

Hitta ett ändamål som du brinner för. Hjälp till att förverkliga det!

2. Investera

Våra sociala projekt behöver kapital för att förverkligas, både stora och små investeringar är viktiga.

3. Följ

Följ din investering genom projektets förverkligande och se hur din investering används till ett gott ändamål!

4. Resultat

När Investeringsmålet är uppnått och projektet färdigställts får du löpande information med en beskrivning om hur projektet har gått och hur resultatet utvecklas ur både ett socialt och ekonomiskt perspektiv.

 

“A social enterprise is a cause-driven business whose primary reason for being is to improve social objectives and serve the common good.”

 

För tillfället har vi inga projekt inom denna katergorin.