Alla kan investera hos crowdfunding4you.se!

För att skapa en hög avkastning, på dina villkor, erbjuder crowdfunding4you.se kort bindningstid på 12-24 månader och fast ränta (ca 10-15%). Crowdfunding4you.se gör det enkelt att upptäcka, investera i och dela framgångarna med ett fastighetsprojekt, kommersiellt företag eller ett socialt entreprenörskap.  Crowdfunding4you.se erbjuder lån och aktiebaserad crowdfunding till god avkastning mot säkerhet i fastighetsprojekt, kommersiella företag och sociala entreprenörsföretag.

Trygghet och innovation i samklang skapar möjligheter till god tillväxt; gemensamt skapar vi tillväxt i Sverige!

Vi utvärderar med internkompetens

Vi på Crowdfunding4you.se har mångårig erfarenhet av företagande och kapitalanskaffning. Inom vårt nätverk återfinns erfarenheter inom de flesta branscher. Våra projekt är väl genomlysta och vi tror att projekten har stora möjligheter att leverera avkastning till våra investerare. För oss på Crowdfunding4you.se är inte bara ett gott kreditbetyg det viktigaste utan även mjuka värden som erfarenhet, organisation och verksamheten i förhållande till sin egen marknad viktiga faktorer till en lyckad placering.

FAQ

Varför ska jag investera?

Hög avkastning
Du vill ha en högre ränta än vad du får hos bankerna idag och är beredd att binda en del av ditt kapital under en kortare period.

Låga risker
Du vill ha lägre risker än på börsen är trött på oskäliga fondavgifterna.

Trygghet och insyn
Du vill tillsammans med oss och andra lånetagare skapa tillväxt i Sverige.

Due diligence – din trygghet
När ett företag eller projektägare ansöker om att få annonsera på plattformen görs en så kallad due diligence.

Förutom en bakgrundskontroll av styrelse, ledning och ägare så görs även intervjuer gällande bolagsdrift, erfarenhet, tidigare projekterfarenhet mm. Vid behov anlitas externa konsulter för värdering av projektet eller verksamheten. Utöver detta bedöms marknaden, värdet och möjlighet att sälja objektet eller verksamheten. 

Våra tredjepartsgranskare utfört allt från att gå igenom äldre handlingar och tidigare projekt till att besöka projektledaren personligen; minsta lilla tveksamhet eller fel ska ifrågasättas och utvärderas. Utvärderingen sammanfattas sedan i en rapport som blir tillgänglig för dig som investerare. Rapporten ser vi på Crowdfunding4you.se som en självklar trygghet för dig som investerar; för oss är det viktigt du har bästa möjliga underlag när du gör din trygga och säkra investering i våra projekt.

För oss på Crowdfunding4you.se är det enkelt. För att kunna erbjuda de bästa projekten till dig som investerare, måste vi också ge dig bästa möjliga underlag. Genom att både utföra vår egen gedigna granskning och dessutom anlita tredjepartsgranskare med spetskompetens till varje unikt projekt, säkerställer vi att projekten är sunda och har bästa möjlighet att bli en bra investering med hög avkastning för dig som investerare.

Inga avgifter
På vår sida tillkommer det inga avgifter, det kapital som man investerar går fullt ut till projektet. Vår sida finansieras genom en annonskostnad för projektägaren. Vi erbjuder inga finansiella tjänster utan erbjuder endast en annonsplattform för företag att visa upp sig.

Säkerheter
Företag som annonserar på plattformen måste i regel också lämna säkerhet i form av olika panter såsom till exempel aktiepant i fastighetsägande bolag eller direktpant i fastigheten. Andra former utav säkerhet är företagshypotek eller borgen. Det betyder att om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet kan säkerheten realiseras och komma säljas och intäkterna användas till att i första hand återbetala investerarna.

Aktiebaserad eller Lånebaserad crowdfunding?
Lånebaserad crowdfunding innebär att flera långivare tillsammans lånar ut kapital till företaget som söker finansiering. Lånet regleras av ett bindande avtal som anger räntan, den underliggande säkerheten och lånets löptid.

Vid aktiebaserad crowdfunding regleras investeringen genom ägarförhållandet och innehavet av aktier.

Upp till 15% ränta, hur fungerar det?
Projekten som annonseras hos Crodfunding4you.se ägs av bolag som behöver komplettera sin ordinarie finansiering. Nystartade bolaget eller projekt har i regel mindre eget kapital, detta möjliggör goda investeringsmöjligheter. Efter införandet av Basel 3 reglerna som togs fram efter finanskrisen 2008-2009 så måste banken idag enligt gällande lag ställa högre krav vid utlåning. Det innebär att ett projekt som tidigare kunde finansieras med exempelvis 80% idag endast finansieras till 50%. Basel 3 reglerna gör det svårt för många bolag och fastighetsprojekt att nå en full finansiering. Detta leder till att många goda idéer och projekt aldrig blir av.  För bolag med bra projekt och företag så är det värt den höga räntan eftersom bolaget växer sig starkare och kan göra fler projekt på kortare tid där företagen och investerarna delar på vinsten och skapar tillväxt i Sverige.